Novinky

Dopravní napojení v Předklášteří 29. 04. 2024

Nedílnou součástí projekčních prací je začlenění plánované stavby do okolí a vyřešení všech navazujících technických požadavků. Jedním z hlavních úkolů je vybudování nového dopravního napojení v podobě kruhového objezdu, který můžete vidět na přiloženém zákresu do snímku z dronu.

Nová vizualizace umístění školy v území 18. 11. 2023

Svazková základní škola VENKOV postupuje do další fáze přípravy. Podívejte se na novou vizualizaci budoucí školy, která oživí území obce Předklášteří. Nová školní budova spolu s tělocvičnou bude stát na pozemku č. 411/1, přičemž celý projekt se rozprostírá v nezastavěné části Předklášteří.

Individuální dotace JMK 2023 16. 10. 2023

Dne 21. září 2023 proběhlo zasedání krajského zastupitelstva, kde byla schválena dotace ve výši 3 000 000 Kč na projektovou činnost nové svazkové ZŠ VENKOV v Předklášteří.

Návštěva nově postavených škol u Prahy 28. 02. 2024

Dne 28. února 2024 se projektový tým ve složení architekti Ing. arch. Boris Hladký, zástupci ateliéru Pelčák a partner architekti,s. r.o. Ing. arch. Jan Sochor a Ing. arch. Jakub Hanžl, dále zástupci svazku obcí Mg.A. Petra Bendová, starostka obce Předklášteří a manažerka svazku PhDr. Miriam Jedličková, navštívili nové nebo nedávno postavené objekty základních škol v okolí Prahy.

Předání AD studie 18. 10. 2023

Dne 10. listopadu 2023 proběhlo předání Architektonické-dispoziční studie, klíčového dokumentu, který slouží jako základ pro další fáze projektování a výstavby.
Po procesu připomínkování a zapracování připomínek následovala dne 22. 11. 2023 prezentace této studie, kterou pro zástupce KVH ZŠ Venkov připravili architekti z architektonického studia Pelčák a partner architekti.

Tělocvična ZŠ Venkov 18. 10. 2023

Nová tělocvična při ZŠ Venkov bude poskytovat jedinečný prostor pro velké množství aktivit. Využitím moderních technologií vycházejících z udržitelných principů staveb je navrženo křížově lepené dřevo CLT, které je hlavním prvkem pro realizaci nosných i pohledových dřevěných konstrukcí.

Navštívení nové svazkové školy: Inspirace z Ondřejova 9. 10. 2023

Ve čtvrtek 5. října zástupci DSO Tišnovsko, p. Jedličková a Ing. Arch. Boris Hladký, navštívili výstavbu nové svazkové základní školy v Ondřejově v Praze - východ.

Zajímá nás, z čeho bude ZŠ Venkov postavena 27. 9. 2023

V pondělí se zástupci DSO Tišnovsko, poslanec ČR Mgr. Josef Flek, Ing. arch. Boris Hladký a architekti z Ateliéru Pelčák a partner architekti, vydali na návštěvu firem Stora Enso ve Ždírci a ICE Industrial Services ve Žďáru nad Sázavou.