4. místo - ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

Anotace

Školství prochází neustálým vývojem, což souvisí s proměnami celé společnosti - vznikají a zanikají celá hospodářská odvětví, objevují se nové převratné technologie a zcela se mění charakter komunikace, práce a její organizace. Ve školách dnes připravujeme děti na život a práci v podmínkách, které teprve nastanou v budoucnosti. Školní prostředí proto musí umět reagovat na potřeby a nároky, které mnohdy zatím neznáme. Nová škola Venkov se stane po svém vybudování důležitým lokálním centrem. Tomu odpovídá návrh jejího umístění, hmotového a architektonického řešení i návazností na okolní prostranství. Jde o budovu otevřenou a průhlednou, zvoucí dovnitř, zároveň ale poskytuje velkorysý a bezpečný vnitřní prostor. Návrh hospodaří účelně s pozemkem a nabízí širokou paletu různorodých aktivit na čerstvém vzduchu. Technologicky a stavebně jde o moderní, udržitelnou, flexibilní školu pro 21. století, navrženou s ohledem na udržitelnost, užití obnovitelných materiálů s nízkou uhlíkovou stopou i flexibilitu vnitřního využití, které má schopnost průběžné proměny vnitřního uspořádání v dlouhodobém horizontu životnosti budovy, kterou považujeme za zásadní.

Textová zpráva ve formátu pdf ke stažení Panely grafické části ve formátu pdf ke stažení (17,8 MB)

Panely grafické části

Architektonická soutěž

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

1. místo architektonické soutěže

Atelier bod architekti s.r.o.

2.místo architektonické soutěže

BY architects, spol. s r.o.

3. místo architektonické soutěže

ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

4. místo architektonické soutěže

re:architekti studio s.r.o.

5. místo architektonické soutěže