Dopravní napojení v území obce Předklášteří

Nedílnou součástí projekčních prací je začlenění plánované stavby do okolí a vyřešení všech navazujících technických požadavků. Jedním z hlavních úkolů je vybudování nového dopravního napojení v podobě kruhového objezdu, který můžete vidět na přiloženém zákresu do snímku z dronu.

Kruhový objezd přispěje především ke snížení rychlosti v obci Předklášteří a tím i větší bezpečnosti v bezprostředním okolí školy a zastávek autobusů. Pro zřízení kruhového objezdu mluví rovněž důležitost plnohodnotného a bezpečného dopravního propojení školy s Tišnovem.
Dojde tak ke zrušení nebezpečné křižovatky u areálu bývalých papíren a zvýšení komfortní dostupnosti pro pěší a cyklisty z tišnovského vlakového i autobusového nádraží i z vlastního města. Ne všichni žáci totiž budou do školy přijíždět s rodiči či školním autobusem, který plánuje zajíždět ze státní silnice přímo do předprostoru školy.

Zde bude kromě jeho zastávky umístěno i větší množ- ství parkovacích stání. Pro parkování kol poslouží plocha s přístřešky vedle vstupu do školy.
Nedílnou součástí je také propojení školního areálu se stávajícím sportovním areálem, kde je nově plánována pěší komunikace zvyšující prostupnost územím a dostupnost školy ze stávajících i obytných ploch částí obce Předklášteří.