O projektu

Svazková ZŠ Venkov v Předklášteří

Svazková škola bude umístěna v obci Předklášteří a bude sloužit celkem 540 žákům z Předklášteří a z dalších dvanácti svazkových obcí.
Současná velikost obce činí z Předklášteří potenciálně jednoho z největších uživatelů budoucí svazkové školy.

V obci Předklášteří dnes funguje základní škola pro I. stupeň s maximální kapacitou 180 dětí. V roce 2017 byla vybudována nová tělocvična s venkovním areálem hřišť. Rekonstrukce celého sportovního areálu je v pětiletém investičním plánu obce. Po vybudování nové školy bude uvolněna stávající budova základní školy na ulici Komenského. Ta s relativně malými náklady může být upravena pro volno časové vzdělávání.
V roce 2022 začne výstavba technické infrastruktury pro 37 rodinných domů a nové ulice z Palackého pro 9 rodinných domů. Pravděpodobná je také rekultivace areálu papírny s významnou bytovou výstavbou. Rozvojové plány tak podíl obce ještě zvýší. Na realizaci objektu školy plánuje Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko využít dotaci MŠMT.

Zadavatel předpokládá propojení s nově navrhovanou základní školou. Pro vybudování venkovních sportovišť je vymezena v územním plánu obce plocha Z14. Zadavatel předpokládá synergii všech stávajících a nově budovaných vzdělávacích i volno časových areálů, stejně jako kapacit ploch pro dopravu v klidu. Území má potenciál se stát společenským a volno časovým centrem obce.

Předklášteří prospekt A5 ve formátu pdf ke stažení

Architektonická soutěž

Pelčák a partner architekti, s.r.o.

1. místo architektonické soutěže

Atelier bod architekti s.r.o.

2.místo architektonické soutěže

BY architects, spol. s r.o.

3. místo architektonické soutěže

ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.

4. místo architektonické soutěže

re:architekti studio s.r.o.

5. místo architektonické soutěže