Dopravní napojení

Dopravní napojení v Předklášteří

Vizualizace školy v území

Nová vizualizace umístění školy v území

Dotace JMK

Individuální dotace JMK 2023

Časová osa projektu

2022 architektonická soutěž 2023 architektonicko dispoziční studie 2024 dokumentace pro územní rozhodnutí a bílá kniha 2025 soutěž o zhotovitele,
stavební povolení,
projektová dokumentace
2026 výstavba 2027 výstavba 2028 dokončení dopravní infrastruktury,
vybavení školy a příprava na provoz
září 2028 slavnostní zahájení a přivítání prvních školáků

Soutěž projektu ZŠ VENKOV

Soutěž na podobu nové školy na Tišnovsku pro 540 dětí vyhrál ateliér Pelčák a partner architekti.
Kritický nedostatek míst ve školách v okolí Brna se rozhodl řešit svazek obcí Tišnovsko. Z architektonické soutěže na školu, která má stát v obci Předklášteří vzešel jako vítězný návrh renomovaného ateliéru Pelčák a partner architekti. Vedení svazku obcí příjemně překvapil zájem architektů o účast v soutěži. O účast totiž projevilo zájem 36 ateliérů, mezi nimiž byly i zkušené ateliéry z Rakouska nebo Švýcarska.

„Z pestré nabídky jsme vybrali pět ateliérů, ze kterých architekti odevzdali své návrhy. Porota to měla nesmírně těžké, ale nakonec se jednomyslně shodla na prvním i dalších místech. Za zadavatele jsem s organizací a výsledkem soutěže více než spokojen,“ uvedl předseda svazku Radomír Pavlíček.

Účastníci soutěže:
Pelčák a partner architekti
Atelier bod architekti
ARCHITEKT Ondřej Tuček
BY architects
re:architekti studio

Na prvním místě se umístil brněnský ateliér Pelčák a partner architekti.
Druhé místo bral pražský Atelier bod architekti.
Třetí místo patří rovněž pražskému atelieru BY architects.

Vítězné architekty nyní čeká jednání o podmínkách přípravy projektové dokumentace. Porotu soutěže tvořili zástupci obcí a nezávislí architekti, kterým pomáhali mimo jiné odborníci na školství. Soutěž byla připravována a zorganizována brněnskou Advokátní kanceláři SEDLÁČEK a architektonickým ateliérem Refuel. Zadáním soutěže bylo vytvořit návrh novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům ze 17 obcí kolem Tišnova. Vítězný návrh byl oceněn pro jeho kompaktnost a dispoziční řešení umožňující plynulý provoz školy. Kvitováno bylo i dopravní napojení objektu, hmotové oddělení budovy školy a budovy tělocvičny nebo řešení vegetace a přilehlého parkoviště odstiňující budovu od provozu na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu.

„Všechny návrhy si budou moci občané prohlédnout v únoru 2023. Vystavíme je v budově obecního úřadu, kde budou k vidění po dobu jednoho měsíce,“ uzavřela starostka Předklášteří Petra Bendová.

Nejnovější události

Zapojené obce

Borač Březina Bukovice Heroltice Hluboké Dvory Hradčany Předklášteří Rohozec Sentice Tišnov Unín Železné